Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LION COMPANY Sp z o. o. z siedzibą w Łodzi, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie ze standardami RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest LION COMPANY Sp z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-361), ul. Piotrkowska 276 / 2, 90-361 Łódź.